Złoty Znak Związku dla OSP Kokoszyce 2012-08-10

Z wielką przyjemnością informujemy że PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UCHWAŁĄ NR 257/32/2012 Z DNIA 9 LUTEGO 2012 ROKU NADAŁO ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOKOSZYCACH ZA WIELOLETNIĄ OFIARNĄ DZIAŁALNOŚĆ W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ DLA DOBRA SPOŁECZEŃSTWA I RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalnośĆ w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może byĆ uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

« wstecz
Studio Reklamy EFEKT Historia | Odznaczenia | Załoga | Zarząd | Wyposażenie | Galeria | Linki | Kontakt
Copyright © OSP Kokokszyce 2020